Home Kiến Thức Giao DịchKiến thức cơ bản TIN ADP NON FARM EMPLOYMENT CHANGE THAY ĐỔI VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP ADP

TIN ADP NON FARM EMPLOYMENT CHANGE THAY ĐỔI VIỆC LÀM PHI NÔNG NGHIỆP ADP

by Intel Boybn

ADP Non Farm khác với Non Farm?

Hoàn toàn khác biệt, ADP Non Farm được tính bởi một tổ chức tư nhân là Automatic Data Processing, còn Non Farm được tính bởi chính phủ Mỹ

Bảng lương ADP Non Farm là gì?

Là con số giúp dự báo sự tăng trưởng việc làm của tháng trước, ngoại trừ lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ số này được công bố bởi một tổ chức tư nhân là Automatic Data Processing. Chỉ số này ảnh hướng đến sức mạnh của đồng USD. Nếu thông tin về chỉ số này tốt, USD sẽ tăng giá; ngược lại USD sẽ giảm giá. Từ đó các sản phẩm cũng biến động giá theo.

Bảng lương ADP thường được công bố khi nào?

Công bố hàng tháng, 2 ngày sau khi tháng cũ kết thúc. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt ngày thười điểm công bố sẽ được thay đổi.

Vì sao bảng lương ADP quan trọng?

Đây là một chỉ số được công bố rất sớm hàng tháng, giúp đoán định một lĩnh vực rất quan trọng của nền kinh tế Mỹ, đó là việc làm. Đồng thời, vì nó được công bố trước một chỉ số quan trọng khác là Bảng lương Phi nông nghiệp Mỹ (cũng về lĩnh vực việc làm ngoài nông nghiệp) nên giới đầu tư rất quan tâm đến Bảng lương ADP, như một công cụ giúp dự báo US NFP.

Các chỉ số được công bố
Tin tức công bố gồm 3 chỉ số:
1- Chỉ số của kỳ trước.
2- Chỉ số dự báo- Phán đoán của các chuyên gia được đưa ra từ đầu tuần.
3- Chỉ số công bố của kỳ này.
Sự chênh lệch tương quan giữa 3 chỉ số này sẽ tác động lên tâm lý nhà đầu tư và làm thị trường biến động.Khi phân tích tin việc nhận xét mối tương quan giữa: Kỳ trước, Dự báo và Kỳ này là vô cùng phong phú. Bạn nên có chính kiến của riêng mình.
Phân tích tin ADP Non Farm

1 – Trước khi ra tin, từ thứ 2 đến thứ 6, Sự tương quan giữa Kỳ trước và Dự báo sẽ tác động lên thị trường.

2- Ngay sau khi ra tin, sự tương quan giữa kỳ này và sự báo sẽ tác động trong vài giờ.

3- Sau khi ra tin, tương quan giữa kỳ trước và kỳ này sẽ tác động vài ngày hoặc vài tuần sau.

Quyết định cuối cùng là của thị trường.

Cách trade

Giá thông thường co nén + đi ngang trước khi có tin; và biến động mạnh vào thời điểm ra tin.

Chỉ số công bồ lớn hơn chỉ số dự kiến =>> Tin tốt với USD XXX/USD giảm, USD/XXX tăng

Chỉ số công bồ nhỏ hơn chỉ số dự kiến =>> Tin xấu với USD XXX/USD tăng, USD/XXX giảm

Bài viết liên quan

Leave a Comment

Call
icons8-exercise-96 chat-active-icon